Varkensvleesveredelingsbedrijf F. Wellink in Lekkerkerk stond na het terugtreden van de directeur en grootaandeelhouder voor diverse mooie uitdagingen. Zo kwam de dagelijkse leiding bij meerdere, tot dan toe uitvoerende, MT-leden terecht. Daarnaast is ervoor gekozen om het roer ook qua managementstijl aan te passen. Het nieuwe management vroeg Stratego Development om het roer te ondersteunen. Maar waar moest die koers eigenlijk naar toe leiden?

Purpose en strategie

Met een rijke historie, 250 medewerkers en binnenlandse verkoop en export van vleesproducten van varkenskoppen is Wellink een bijzonder bedrijf. Die export vindt plaats naar meerdere landen waar dergelijke vleesproducten een stuk populairder zijn. Die ‘vierkantsverwaarding’, oftewel het volledig benutten van alle delen van het varken, heeft als prettige bijvangst dat dit tot minder afval leidt. Na een diepgaande DNA-scan kon de purpose van Wellink worden gedefinieerd, namelijk ‘Wellink voegt waarde toe, zowel bij mensen als in de sector en in haar manier van werken’. Aansluitend werd een passende strategie geformuleerd.

Nieuwe fabriek

De ambitie om in 2025 een nieuwe, deels geautomatiseerde fabriek te bouwen is een belangrijk onderdeel van die strategie. Ook bij de executie van de strategie was de inbreng van Stratego Development aanzienlijk. We hebben hiervoor een roadmap opgesteld met daarin per afdeling de consequenties van de gekozen strategie. En dan niet ‘hoog over’, maar zo concreet mogelijk. Met het commerciële team hebben we bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden om aan margeverbetering te werken en naar de rol van partners hierin. Dat heeft zich onder meer vertaald in partnerweekenden.

Andere stijl van leidinggeven

Tijdens deze bijeenkomsten zijn alle wereldwijde partners, inclusief agenten, gedetailleerd in beeld gebracht. Daarnaast werden de bijeenkomsten aangegrepen om met deze agenten afspraken te maken. Om het verandertraject compleet te maken, is ook hard gewerkt aan leiderschapsontwikkeling. Het kersverse, zevenkoppige managementteam moest en mocht namelijk de omschakeling maken naar een coöperatieve stijl van leidinggeven. Ook wel samensturing genoemd. Dat vergt van alle zeven mede-eigenaren meer initiatief en een andere energie dan men gewend was.

Merkbaar effect

Wat het traject extra leuk maakt, is het feit dat het nieuwe team van Wellink enthousiast is en plezier beleeft aan de veranderingen. Niet in de laatste plaats omdat de samenwerking merkbaar effect heeft. Hetzelfde geldt voor onze beide adviseurs die onder het motto ‘Define the future, empower growth’ een stukje verder zijn gekomen in hun eigen ontwikkeling. Zij zijn er dan ook bepaald niet rouwig om dat we ook volgend jaar nog bij Wellink betrokken mogen blijven op het gebied van strategie-uitvoering en leiderschapsontwikkeling. In een volgende blog laten we F. Wellink zelf aan het woord over hun ervaringen.