DNA Diensten

 icoon

DNA Scan

Stratego Development heeft een DNA scan ontwikkeld om efficient een organisatie in kaart te brengen. De scan analyseert een organisatie op 8 verschillende aspecten. Deze aspecten bepalen het DNA van een organisatie en bieden een holistisch overzicht.

De resultaten bieden een kijk in de krachten van een organisatie. Communiceert de organisatie goed? Zo ja waarom? Slaat de managementstijl goed aan? Spreekt de hiërarchische structuur de werknemers aan? Welke invloed heeft structuur op cultuur?

Ook helpt de DNA scan om effectief alle uitdagingen van de organisatie in kaart te brengen. Daarmee is het voor de verantwoordelijken binnen het bedrijf gemakkelijk om prioriteiten te stellen. Het helpt te bepalen welke knelpunten eerst moeten worden opgelost.

Neem de gratis DNA-scan af om een idee te krijgen.