DNA Diensten

 icoon

DNA Scan

Stratego Development heeft een DNA scan ontwikkeld om efficient een organisatie identiteit in kaart te brengen. De scan analyseert een organisatie op 8 verschillende aspecten. Deze aspecten bepalen het DNA van een organisatie en bieden een compleet overzicht.

De resultaten bieden een kijk in de krachten van een organisatie. Communiceert de organisatie goed? Zo ja waarom? Slaat de managementstijl goed aan? Spreekt de hiërarchische structuur de werknemers aan? Welke invloed heeft structuur op organisatie cultuur?

Ook helpt de DNA scan om effectief alle uitdagingen van de organisatie in kaart te brengen. Daarmee is het voor de verantwoordelijken binnen het bedrijf gemakkelijk om prioriteiten te stellen. Het helpt te bepalen welke knelpunten eerst moeten worden opgelost.

Door middel van een goed gesprek waar we heel veel vragen stellen zoeken we naar de essentie van de identiteit. Niet om te oordelen, maar om te begrijpen. We leggen samen de focusgebieden bloot en bepalen wat een organisatie kan doen om deze gebieden te verbeteren. Uiteindelijk zodat je wegloopt met inzichten waar je echt iets mee kan doen.