ArtikelEmpower growthStrategie

Snelgroeiende organisatie: het FD Gazellen Virus

Deel dit bericht

Elke dag hoor je over de nieuwste snelgroeiende organisatie van het moment. De disruptieve, spannende startup die de wereld op zijn kop gaat zetten.  Organisaties die met extreme groeicijfers bijzondere resultaten hebben gehaald. Voor deze organisaties was snel groeien niet het doel, maar het resultaat. Toch lijkt het soms of elke organisatie zoekt naar snelle groei. Ze kiezen er hun markt op uit, stemmen hun beleid eropaf en zetten alles aan de kant voor dit ene doel. Genoemd worden in de groei lijstjes. Het “FD Gazellen virus” is aanstekelijk.

Deze ambitie kan bewonderenswaardig genoemd worden. Maar wat is het resultaat van deze focus op groeicijfers in plaats van focus op gezonde groei? Aan snelle groei zitten grote risico’s. Risico’s waar organisaties vaak niet op voorbereid zijn, omdat ze afgeleid worden door het eenzijdige doel om groei te realiseren. Een gazelle die met oogkleppen op rechtdoor accelereert, heeft een grotere kans om ten prooi te vallen. De volgende symptomen zijn indicatoren dat groei gevaar voor een organisatie op de loer ligt:

 1. Iedereen is elke dag brandjes aan het blussen
 2. Er zijn te weinig (goede) mensen om al het werk te verzetten
 3. Mensen beginnen te klagen over de hoge werkdruk
 4. Er wordt veel tijd besteed aan onnodig (repetitief) werk
 5. Winstgevendheid van de organisatie komt onder druk te staan
 6. Onduidelijkheid over de ontwikkeling van de belangrijkste KPI’s
 7. Irritatie en gebrek aan vertrouwen tussen/binnen teams begint te ontstaan
 8. Leiderschap wordt verweten dat er geen visie (meer) is
 9. Meetings zijn plotseling lang, onproductief en gevuld met discussie
 10. Onderling is er irritatie over niet nemen van verantwoordelijkheid

 

De risico’s van snelgroeiende organisaties

Doordat organisaties vaak niet fatsoenlijk zijn voorbereid op deze snelle groei, kan de groei risico’s met zich mee brengen. Organisaties krijgen te maken met ontevreden personeel die de organisatie verlaten. Mensen voldoen plotseling niet meer aan de lat en de cultuur komt onder druk te staan. Recruitment kan de uitstroom en gewenste instroom niet bijbenen omdat er onvoldoende geanticipeerd is op de groei. Uiteindelijk kunnen de mensen in de organisatie de werkdruk niet aan en sommigen zitten overspannen thuis.

De strategie van de organisatie is het resultaat van de dagelijkse gang van zaken, in plaats van andersom. Er is geen tijd om bezig te zijn met creatieve brainstormsessies en na te denken over de wereld van morgen. De organisatie verliest contact met de mogelijkheden intern en extern waardoor er geen strategische vooruitgang meer is.

Tegelijkertijd werkt iedereen in de organisatie erg hard. Dit harde werken is vooral gericht op problemen oplossen en de boot drijvende houden. Jaar na jaar wordt alles op alles gezet om de klanten tevreden te houden en na verloop van tijd komt men tot de ontdekking dat dit ten koste is gegaan van de concurrentiepositie.

Vervolgens komt het financiële team erachter dat sommige klanten onbewust heel veel aandacht en geld hebben gekost waardoor er financiële uitdagingen zijn ontstaan. De belangrijkste marges staan onder druk en de organisatie stokt uiteindelijk in de groei.

 

Het managen van snelgroeiende organisaties

Is snel groeien dan nooit mogelijk? Dat is niet de bewering die we maken. Een succesvol snelgroeiende organisatie heeft altijd bestaan, en zal ook altijd bestaan. Het vergt alleen een aantal belangrijke facetten: Mogelijkheden (financiering of toegang tot financiering), de juiste expertise (mensen), structuur (uitvoering) en boven alles focus (strategie).

Uiteindelijk kan je een snelgroeiende organisatie helpen gezond te groeien door regelmatig zes vragen te beantwoorden. Deze vragen dagen een organisatie uit om na te denken over de consequenties van beslissingen. Genomen en niet genomen beslissingen.

 1. Keuzes maken (vraag: wat doen we wel én niet?)
 2. Tijd goed spenderen (vraag: wie doet wat op welk moment?)
 3. Uitvoering bewaken (vraag: welke cijfers en doelen halen we?)
 4. Verandering begrijpen (vraag: hoe reageert de organisatie hierop?)
 5. Verandering bewust begeleiden (vraag: welke stappen nemen we om dit op te vangen?)
 6. Impact op mensen opvolgen (vraag: welke mensen hebben extra aandacht nodig?)

Doordat een snelgroeiende organisatie zich actief bezighoudt met deze vragen komt er een gesprek op gang. In dit gesprek worden de zichtbare en onzichtbare componenten binnen een organisatie besproken en gebeuren er niet meer zomaar dingen. Ondanks dat een cultuur veel aan kan, zijn verassingen binnen een snelgroeiende organisatie het beste signaal dat er onvoldoende zicht is.

 

Cultuur is slechts één component

Vaak is een snelgroeiende organisatie actief bezig om de cultuur, boven alles, te bewaken. Een terecht punt, maar in ons optiek onvolledig. De cultuur van een organisatie is slechts een enkel component binnen organisaties die bewaakt moet worden.

Cultuur kan je wellicht het beste vergelijken met de Held van Haarlem. In dit verhaal van Hans Brinker steekt de zoon van de sluiswachter zijn vinger in een gat in de dijk. Daarmee verdedigt hij, letterlijk met blote handen, stad en land tegen de dreigende zee. Cultuur heeft vaak hetzelfde effect op problemen in de organisatie. Op den duur moet het gat echter wel structureel gevuld worden. De Held van Haarlem heeft namelijk maar 10 vingers en geen oneindig uithoudingsvermogen.

Datzelfde geldt voor mensen binnen een snelgroeiende organisatie. Het uithoudingsvermogen van de organisatie kent een limiet. Als organisatie moet je hier bewust mee omgaan. Voor gezonde groei is het dus erg belangrijk om keuzes te maken. Keuzes die gaan over de kaders en binnen de kaders van een snelgroeiende organisatie.

 

Keuzes maken over kaders

De kaders van een snelgroeiende organisatie zijn de ongrijpbare aspecten van een organisatie. Mensen, cultuur en zingeving staan daarin centraal. Deze componenten vereisen allemaal een gelijkwaardig deel van de aandacht.

 • Mensen: Het aannemen van de juiste mensen
 • Mensen: Het ontwikkelen van groeipaden
 • Cultuur: Het stimuleren van een passende cultuur
 • Cultuur: Het bewaken van de ongeschreven regels
 • Zingeving: Het kiezen voor een diepere betekenis
 • Zingeving: Het bewaken van de gemaakte keuzes

 

Keuzes maken binnen kaders

Vervolgens, nadat de lange termijn kaders zijn bepaald, kan de snelgroeiende organisatie dagelijkse keuzes maken binnen deze kaders. Hierdoor wordt de organisatie niet meer afgeleid. De beslissingen binnen de kaders gaan over structuur, management en communicatie.

 • Structuur: Het bepalen wie de keuzes maakt
 • Structuur: Het volgen van de data
 • Management: Het uitdagen van mensen
 • Management: Uitstippelen en volgen van de visie
 • Communicatie: Het volgen van de juiste informatie
 • Communicatie: Het creëren van de juiste communicatie stromen

 

Snelgroeiende organisatie: het FD Gazellen virus

Het FD Gazellen virus is een product van zijn tijd. Snelheid is spannend, stabiliteit is saai. Aan deze trend is geen waardeoordeel te verbinden, het is slechts een gegeven. Toch is het als MKB-bedrijf goed om je te realiseren dat er geen korte weg naar succes bestaat. Ook is er geen eenduidig pad naar succes. Het is ontzettend belangrijk om te kijken naar de ingrediënten van de organisatie, en een inschatting te maken hoe je vanuit die tools uiteindelijk je doel kan bereiken. Tijd is daarbij een ingrediënt waar je gebruik van kan maken.

Komt de organisatie dan in een lijstje van snelle groeiers, dan is dat uiteraard prachtig!

Ben jij onderdeel van een snelgroeiende organisatie en wil je gezonde groei nastreven? Neem contact met ons op om jouw organisatie DNA in kaart te brengen of vul onze gratis DNA scan in en ontvang het rapport over jouw perceptie op de groei van de organisatie:

Nieuwsgierig?

Benieuwd hoe wij jou verder kunnen helpen groeien op het gebied van strategie? Plan een kennismakingsgesprek!