ArtikelEmpower growthLeiderschap

Leiderschap op kernwaarden

Deel dit bericht

Leiderschap op Kernwaarden: Een Verbindende Benadering. De wereld van werk zit vol met omhoog gevallen managers en specialisten die leiderschap zijn gaan doen omdat ze goed zijn (geweest) in hun vak. Niet omdat ze het leiderschap als vak snappen of uitvoeren. Dat maakt dat veel managers weerstand voelen op de verantwoordelijkheden van leiderschap. En de belangrijkste verantwoordelijkheid is groei bij mensen stimuleren. En dat noemen wij leiderschap op kernwaarden.

Naarmate het einde van het jaar nadert, zijn veel managers druk bezig met de salaris gesprekken. Voor velen is dit een stressvol moment dat ze liever zouden vermijden. Managers zien op tegen de discussies over geld en de beoordeling van prestaties, terwijl de teams hopen op meer erkenning, waardering en groeikansen. De HR-manager voelt zich soms als een politieagent die de goede vrede probeert te bewaren. Kortom, het zijn vaak stressvolle ervaringen die weinig positieve energie met zich meebrengen.

Hoewel dit fenomeen vreemd mag lijken, is het toch heel begrijpelijk. In de meeste gesprekken ligt de nadruk immers alleen op prestaties. Er wordt gezegd wat er niet goed is gegaan en wat er beter had gekund. Dit plaatst direct de waarde die iemand heeft geleverd ter discussie. Met andere woorden, onbewust wordt tegen de mensen in de organisatie gezegd: “We gaan nu bepalen of je het afgelopen jaar wel waar voor je geld hebt geleverd.” Het is dus logisch dat er spanningen ontstaan.

De nadruk op prestaties komt deels voort uit historische context (zoals bij lopendebandwerk), deels uit onze moderne verslaving om altijd maar druk bezig te zijn, en deels omdat het veiliger voelt om te praten over prestaties dan over menselijke groei.

Maar hier ligt juist de kans om al die stress weg te nemen. Leiderschap op kernwaarden maakt dit moment in het jaar leuk. Als we ons focussen op de groei van een individu, gekoppeld aan de kernwaarden van de organisatie, ontstaat er motivatie om te leren, de impact te vergroten en zelfstandig te werken. Uiteindelijk zullen de prestaties dan vanzelf volgen.

Hoewel dit klinkt als een utopie, vergt het wel hard werk om dit te realiseren. Het betekent namelijk dat we een aantal essentiële zaken moeten inzetten:

  1. Heel heldere rolomschrijvingen die gezamenlijk worden bijgesteld.
  2. Duidelijkheid over hoe de kernwaarden in de praktijk werken.
  3. Het opbouwen van vertrouwen door aandacht te schenken aan elkaar.
  4. Fouten zien als kansen tot groei en hier eerlijke gesprekken over voeren.
  5. Het ontdekken van de unieke talenten van elk individu en hen daarop coachen en uitdagen.
  6. Het stellen van veel vragen om diepgaand begrip te krijgen.
  7. Het benoemen van gedrag van mensen in termen van de kernwaarden. Bijvoorbeeld: “Wat je hier deed was geweldig, het toont echt de essentie van kernwaarde X.”

 

Wanneer we leiderschap op kernwaarden hanteren, zullen de gesprekken aan het einde van het jaar er heel anders uitzien. We zijn niet langer op zoek naar prestaties die goed of fout zijn gegaan. In plaats daarvan zoeken we samen naar de groei die een persoon heeft doorgemaakt en nog kan doormaken. De behaalde resultaten dienen als voorbeelden waaruit blijkt in hoeverre iemand het gewenste gedrag heeft vertoond dat past binnen de kernwaarden. In deze gesprekken ligt de nadruk op de persoon zelf.

Samen leggen we de lat telkens een stapje hoger, om vervolgens steeds weer te reflecteren op de voortgang. De verantwoordelijkheid voor persoonlijke groei ligt bij het individu zelf, en de manager is er om te ondersteunen. De geschreven evaluatie komt dan ook vanuit de persoon zelf (met hulp van anderen in de organisatie), waarna er samen wordt gereflecteerd.

De basisovertuiging die hierachter schuilgaat, is dat de meeste mensen graag willen groeien en waarde willen toevoegen. Die intrinsieke motivatie zit in ons als mensen. Met die overtuiging veranderen de gesprekken aan het einde van het jaar in iets om naar uit te kijken. Sterker nog, we zouden dit soort gesprekken graag vaker willen voeren.

Door te focussen op leiderschap op kernwaarden creëren we een verbindende benadering van leiderschap. Hierdoor ontstaat er een motiverende en positieve sfeer waarin zowel individuen als de organisatie als geheel kunnen gedijen. Laten we deze kans aangrijpen om samen te groeien en te floreren!

Nieuwsgierig?

Benieuwd hoe wij jou verder kunnen helpen groeien op het gebied van strategie? Plan een kennismakingsgesprek!