ArtikelEmpower growthLeiderschap

Hoe help ik mijn team?

Deel dit bericht

Iedere leider of manager heeft weleens te maken met een team dat stil staat. De vraag “hoe help ik mijn team?” komt dan naar boven. Een team bouwen is niet makkelijk en dat roept soms frustraties en zorgen op waar je als leider mee aan de slag moet. Het begint met begrijpen waar de uitdaging over gaat. Er zijn namelijk allerlei verschillende uitdagingen die voorbij kunnen komen:

 •  Hoe help ik mijn team bij een probleem?
 •  Hoe help ik mijn team samenwerken?
 •  Hoe help ik mijn team feedback geven?
 •  Hoe help ik mijn team verantwoordelijkheid nemen?
 •  Hoe help ik mijn team presteren?
 •  Hoe help ik mijn team groeien?

 

Hoe help ik mijn team bij een inhoudelijk probleem? 

Je herkent het vast wel. Het team is goed, maar het loopt vast. Op de doorontwikkeling of op de inhoud. Er zit een probleem in de discipline waar het team verantwoordelijk voor is. Iets waar snel verandering in moet komen. De snelste route die vaak wordt gekozen is om het even zelf te doen. Maar dat is niet altijd de duurzame route.

Stappen:

 1. Ga op zoek naar de echte uitdaging. Luister en stel vragen.
 2. Bouw erkenning voor de situatie. Benoem wat mensen zien.
 3. Probeer het samen echt te begrijpen. Duik samen de kansen en uitdagingen in.
 4. Bedenk wat je er mee wil bereiken. Wat is de droom of de nieuwe werkelijkheid die je na gaat streven.
 5. Ga dit samen opbouwen. Geef mensen verantwoordelijkheid voor het probleem.

Dit voelt langzaam, maar het is de beste manier om het team te leren voortaan zelfstandig te handelen bij een vergelijkbare uitdaging.

Hoe help ik mijn team in samenwerken? 

Soms botert het niet goed in een team. Ze staan onder druk en hebben meer frustraties naar elkaar. Ze werken te weinig samen. In dat geval is het belangrijk dat je gedeelde verantwoordelijkheid, duidelijkheid én verbinding opzet in een team. Deze drie elementen die nodig zijn voor een goede samenwerking.

 1. Gedeelde verantwoordelijkheid: waarschijnlijk denken mensen over het algemeen vanuit hun verantwoordelijkheid. Ze voelen zich bijvoorbeeld eerst manager van een team en daarna pas onderdeel van het MT. Of ze zijn eerst developer en daarnaast onderdeel van het hele team. Verander dit door expliciet de verantwoordelijkheid voor het team te benadrukken.
 2. Duidelijkheid: Geef duidelijkheid  in verwachtingen, rollen, gedrag, cijfers, confrontaties, verantwoordelijkheden en algehele samenwerking. Herhaal dit regelmatig. Ga er niet vanuit dat mensen wel weten wat de bedoeling is. Maak het super concreet en schrijf het samen uit.
 3. Verbinding op de mens: Ga op zoek naar kwetsbare verhalen. Leer elkaar beter kennen en probeer te vieren waar mensen goed en minder goed in zijn. Spendeer tijd samen. Ga op training samen. Plan uitjes samen. Oftewel leer elkaar écht kennen. Daarmee bouw je respect voor het individu in.

In dit geval kan het soms ook zo zijn dat iemand in het team moeite heeft om aangesloten te blijven. Zorg dat je in zo’n situatie daar eerst aandacht aan geeft voor je een heel traject met een team start.

 

Hoe help ik mijn team om feedback te geven?

Feedback geven is een cruciaal onderdeel van het bouwen van een sterk team. En toch gebeurt het schrikbarend weinig. Iedereen voelt er een belemmering op. We willen niet onaardig gevonden worden of we zijn bang dat het verkeerd overkomt. Er zijn legio redenen. Toch draait het bij feedback allemaal om effectieve communicatie en openheid. Hier zijn enkele stappen om je team te helpen beter feedback te geven:

 1. Creëer een cultuur van openheid: Zorg ervoor dat je teamleden zich veilig voelen om hun gedachten en zorgen te uiten. Moedig open communicatie aan en benadruk het belang van feedback als een groeimogelijkheid.
 2. Geef het goede voorbeeld: En koppel terug over wat je zelf met feedback hebt gedaan/ er van hebt geleerd. Als leider is het essentieel dat je zelf feedback ontvangt en geeft. Laat zien dat je openstaat voor suggesties en dat je actief luistert naar wat anderen te zeggen hebben.
 3. Geef specifieke en constructieve feedback: Leer je teamleden hoe ze specifieke feedback kunnen geven die gericht is op gedrag en prestaties, niet op persoonlijkheid. Moedig hen aan om suggesties te doen voor verbetering.
 4. Regelmatige feedbacksessies: Stel regelmatige feedback momenten in, zoals wekelijkse of maandelijkse bijeenkomsten, waarin teamleden de gelegenheid hebben om feedback te geven en te ontvangen. Dit helpt bij het opbouwen van een cultuur van continue verbetering.

Wanneer je in een situatie komt dat jouw team elkaar gevraagd en ongevraagd feedback geeft omdat ze elkaar een groeistap gunnen, worden veel uitdagingen opgelost voordat ze überhaupt ontstaan. Dit zou de prioriteit van elke leider moeten zijn.

 

Hoe help ik mijn team verantwoordelijkheid nemen?

Dit komt veel terug in organisaties. Het gevoel dat niet iedereen er echt voor gaat. Mensen lijken geen moeite te hebben met problemen die ontstaan. Ze zijn vooral bezig met individuele doelen in plaats van teamdoelstellingen. Verantwoordelijkheid is de kern van een succesvol team en toch komt dit heel langzaam tot stand. Hier zijn enkele tips om je team te helpen meer verantwoordelijkheid te nemen:

 1. Stel duidelijke overtuigingen, doelen en verwachtingen: Zorg ervoor dat elk teamlid begrijpt waar ze aan bouwen, wat er van hen wordt verwacht en wat de doelstellingen zijn. Maak deze doelen meetbaar en haalbaar.
 2. Delegeer verantwoordelijkheden: Geef teamleden de kans om verantwoordelijkheid te nemen voor specifieke taken en projecten. Dit bevordert eigenaarschap en betrokkenheid.
 3. Volg de voortgang: Check regelmatig in bij teamleden, maar vraag ook welke stijl ze daarin van jou fijn zouden vinden. Willen ze op details of juist op grote lijnen uitgedaagd worden? Bewaak dat je het niet overneemt.
 4. Beloon en erken: Herken en beloon teamleden die verantwoordelijkheid nemen. Benoem dit juist als iemand een fout maakt, want dat is het moment dat iemand het probeert en iets leert. Dit moedigt anderen aan om hetzelfde te doen.

Goed om te blijven beseffen dat verantwoordelijkheid een lange termijn spel is. Als iemand op één onderwerp even minder aanwezig is, hoeft dat geen verantwoordelijkheid crisis te zijn. Pas daarin op met de verkeerde conclusies trekken, ga dus nieuwsgierig op zoek naar de motivatie belemmeringen bij mensen.

 

Hoe help ik mijn team presteren?

En dan heb je teams die goed samenwerken, elkaar feedback geven maar alsnog niet presteren. Het komt er gewoon niet uit. Team prestaties zijn cruciaal voor het succes van een organisatie. Maar ze moeten wel in lijn zijn met de rest van de organisatie.

 1. Duidelijke communicatie: Zorg voor heldere communicatie binnen het team en zorg ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit wat betreft doelen, KPI’s en verwachtingen. Daar begint het bij. Schrijf dit samen met het team heel duidelijk uit. En geef dan ook eerlijk aan wanneer een team niet presteert.
 2. Transparantie: Hou alle resultaten transparant bij. Op die manier zien mensen zelf ook waar het fout gaat en kun je steeds tijdig bijsturen.
 3. Training en ontwikkeling: Onderzoek of het team de juiste skills & kennis bezitten. Investeer waar nodig in training & ontwikkeling of probeer intern kennis & kunde met elkaar te delen. Hier kun je ook nog aan toevoegen dat je onderzoekt of mensen wel op de juiste plaats zitten. Misschien dat de rollen herverdeeld kunnen worden om te zorgen dat ze beter passen bij talenten

Zo zet je al een aantal stappen om je team uit te dagen van een goed samenwerkend  team  te gaan naar een goed samenwerkend team waarin gepresteerd wordt.

 

Hoe help ik mijn team groeien?

In sommige gevallen lijken de mensen in je team niet echt meer in ontwikkeling te zijn. Ze doen hun werk goed (genoeg) en bouwen aan de cijfers, maar een plafond lijkt bereikt te zijn. Het stimuleren van de groei van de teamleden is essentieel voor duurzaam (organisatie) succes. Hier zijn enkele manieren om je team te helpen groeien:

 1. Individuele ontwikkel gesprekken: Werk samen met elk teamlid om individuele ontwikkelingsplannen op te stellen en die in te zetten op krachten uitbouwen. Vervolgens moet je mensen daar ook echt ruimte voor geven. Zeggen dat ze mogen investeren in groei is niet hetzelfde als vragen welke training ze gaan volgen.
 2. Mentorship en coaching: Moedig mentoring en coaching aan binnen het team, waarbij ervaren teamleden hun kennis en ervaring delen met anderen. Stimuleer dit tussen en buiten teams. Gebruik hier een soort pay-it-forward model bij, waarin de één de lessen aan de ander leert.
 3. Blijf leren: Moedig een cultuur van voortdurende zelfverbetering aan. Moedig teamleden aan om nieuwe vaardigheden te vinden en zichzelf te blijven ontwikkelen. En geef hier het goede voorbeeld in! Jij moet laten zien dat je zelf ook investeert in groei.
 4. Feedback en evaluatie: Regelmatige feedbacksessies helpen teamleden hun prestaties te evalueren en te identificeren waar ze kunnen groeien.

Uiteindelijk bouw je hiermee aan de groei mindset die iedereen helpt om nieuwe dingen op te pakken en echt in ontwikkeling te blijven. Daar is veel ruimte voor nodig en dus ook op momenten afstand van de brandjes die elke dag geblust worden.

Kortom, je team helpen vereist inzet, ruimte, communicatie en leiderschap. Door deze verschillende stappen per onderwerp toe te passen, kun je een sterk en succesvol team opbouwen dat groeit, presteert en uiteindelijk enorm verrast.

Team scan

Ontdek hoe goed jouw team samenwerkt

Wist je dat wij een team scan hebben? Hiermee vang je de huidige samenwerking en open je het gesprek tot veel nieuwe inzichten. Zo help je jouw team de eerste stap nemen. Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Nieuwsgierig?

Benieuwd hoe wij jou verder kunnen helpen groeien op het gebied van strategie? Plan een kennismakingsgesprek!