ArtikelDefine the futureStrategie

2 vormen van Strategie: Winnende vs ontwikkelstrategie

Deel dit bericht

Het Streven naar Succes: Balanceren tussen Korte Termijn Overwinningen en Duurzame Groei is essentieel in het realiseren van elke ambitie. Deze 2 vormen van strategie geven richting aan leiderschap en de uitvoering van elke organisatie.

In een wereld waarin verandering de enige constante is en bedrijven voortdurend worden uitgedaagd, spelen strategieën een cruciale rol bij het bepalen van hun succes en overlevingskansen. Er zijn 2 vormen van strategie: twee tegenstrijdige benaderingen van strategie zijn de korte termijn “winnende” strategie en de oneindige “ontwikkel” strategie. Beide strategieën hebben hun eigen kenmerken, focus en uitdagingen. Laten we deze twee vormen van strategie verkennen en de impact ervan op organisaties en hun leiderschap bespreken.

De Korte Termijn “Winnende” Strategie

De eerste van de 2 vormen van strategie is een korte termijn “winnende” strategie. Dit draait om snelle overwinningen, vaak gedreven door concurrentie, marktkansen of exit planning. Organisaties die deze strategie volgen, willen snel winst behalen en een voorsprong op hun concurrenten krijgen. Enkele opvallende kenmerken zijn:

  1. Snelle resultaten: Korte termijn “winnende” strategieën richten zich op snel succes. Bedrijven streven hun doelen na in relatief korte periodes, vaak enkele kwartalen of jaren, om investeerders tevreden te stellen.
  2. Play-hard-work-hard mentaliteit: Een intensieve werkomgeving kenmerkt organisaties met deze strategie. Medewerkers worden gestimuleerd om hard te werken en individuele prestaties staan centraal om de concurrentie te overtreffen.
  3. Individuele prestaties voorop: In deze strategie worden individuele prestaties vaak hoger gewaardeerd dan collectieve prestaties. Dit kan leiden tot interne competitie en de samenwerking belemmeren.
  4. Opportunisme en risico nemen: Leiders die deze strategie omarmen, zijn proactief en grijpen kansen met beide handen. Ze zijn bereid risico’s te nemen om snel te profiteren van gunstige omstandigheden.
  5. Verandering als constante: Snelle veranderingen zijn onvermijdelijk in een “winnende” strategie. Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan marktveranderingen en concurrentiedruk.

Hoewel een korte termijn “winnende” strategie snelle winsten en concurrentievoordeel kan opleveren, kan het ook leiden tot een gebrek aan duurzame groei op de lange termijn. Het is van cruciaal belang om niet te verzanden in kortzichtig denken, waarbij belangrijke aspecten zoals innovatie, klanttevredenheid en organisatorische stabiliteit over het hoofd worden gezien.

 

De Oneindige “Ontwikkel” Strategie

In tegenstelling tot de “winnende” strategie, draait een oneindige “ontwikkel” strategie om duurzame groei en het realiseren van een hoger doel. Organisaties die deze strategie volgen, worden gedreven door waarden, ambitie en lange termijn doelen. Enkele kenmerken van een “ontwikkel” strategie zijn:

  1. Lange-termijn focus: Organisaties met een “ontwikkel” strategie richten zich op de lange termijn. Ze investeren in duurzame groei en hebben geduld om op langere termijn resultaten te wachten, zelfs als dit betekent dat ze tijdelijk minder winst maken.
  2. Impact mindset: Een sterke focus op het creëren van waarde voor klanten, medewerkers en de samenleving als geheel kenmerkt organisaties met deze strategie.
  3. Collectieve prestaties benadrukken: Een “ontwikkel” strategie waardeert collectieve prestaties boven individuele prestaties. Samenwerking en teamwork zijn essentieel om gezamenlijke doelen te bereiken.
  4. Stabiliteit en gezondheid van de organisatie: Leiders in organisaties met een “ontwikkel” strategie streven naar stabiliteit en gezondheid van de organisatie. Ze nemen weloverwogen beslissingen en vermijden onnodige risico’s.
  5. Geduldige verandering: Veranderingen worden met zorg benaderd in een “ontwikkel” strategie. Het doel is om de organisatie op lange termijn succesvol te houden en verstoringen te minimaliseren.

Een oneindige “ontwikkel” strategie biedt organisaties de mogelijkheid om een sterke identiteit en loyaliteit onder klanten en medewerkers op te bouwen. Het stelt hen in staat om waarde te creëren die verder reikt dan winstmaximalisatie en helpt bij het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers die zich identificeren met het hogere doel van de organisatie. Deze benadering van de 2 vormen van strategie geeft vaak ook meer ruimte voor discussie bij mensen. Winstgevendheid staat hier onterecht voor mensen soms haaks op.

 

Leiderschap in Diverse Strategieën

Het soort strategie dat een organisatie nastreeft, heeft een aanzienlijke invloed op het leiderschap dat nodig is om die strategie effectief te implementeren en te handhaven.

1. Leiderschap in een korte termijn “winnende” strategie:

Leiders die een “winnende” strategie volgen, moeten snel kunnen reageren en kansen grijpen. Ze moeten strategische beslissingen nemen om concurrentievoordeel te behalen en snelle winsten te realiseren. Echter, het is cruciaal om niet te vervallen in een kortzichtige benadering waarbij belangrijke langetermijnaspecten worden verwaarloosd.

Een uitdaging voor leiders in deze strategie is om een gezonde balans te vinden tussen korte en lange termijn doelen. Het streven naar duurzame groei en het behouden van innovatie zijn essentieel om op lange termijn relevant te blijven. Tegelijkertijd is het belangrijk om in deze van de 2 vormen van strategie om eerlijk te zijn over ambities. Deel met het team dat je bouwt aan een exit planning. Dat maakt het duidelijk wat er van iedereen verwacht wordt.

 

2. Leiderschap in een oneindige “ontwikkel” strategie:

Leiders die een “ontwikkel” strategie nastreven, moeten een duidelijke visie hebben en anderen inspireren om die visie na te streven. Ze richten zich op lange termijn doelen en willen een positieve impact maken op alle belanghebbenden.

Leiders in deze strategie moeten geduldig zijn en bereid zijn om hun visie stap voor stap te verwezenlijken. Flexibiliteit en veerkracht zijn belangrijk, zodat ze kunnen inspelen op veranderingen zonder hun lange termijn koers te verliezen.

 

Het Vinden van de Juiste Balans

Zowel korte termijn “winnende” strategieën als oneindige “ontwikkel” strategieën hebben hun eigen voordelen en uitdagingen. De sleutel tot succes ligt in het vinden van de juiste balans tussen deze 2 vormen van strategie. Het bereiken van korte termijn succes én duurzame groei.

Een gezonde bedrijfscultuur, waarin visie, waarden en doelen duidelijk zijn gecommuniceerd, is van essentieel belang. Leiders moeten ervoor zorgen dat medewerkers zich betrokken voelen bij de strategie en gemotiveerd zijn om bij te dragen aan de organisatiedoelen.

Daarnaast moet strategie worden gezien als een dynamisch proces dat voortdurend wordt geëvalueerd en aangepast. Openstaan voor feedback en inzichten van belanghebbenden stelt organisaties in staat om hun strategieën te verfijnen en te verbeteren.

In conclusie, het nastreven van een korte termijn “winnende” strategie en een oneindige “ontwikkel” strategie vertegenwoordigen twee verschillende benaderingen van succesvol zakendoen. Door de juiste balans te vinden tussen korte termijn successen en duurzame groei, kunnen organisaties floreren in een dynamische en competitieve zakelijke omgeving.

Nieuwsgierig?

Benieuwd hoe wij jou verder kunnen helpen groeien op het gebied van strategie? Plan een kennismakingsgesprek!