LeiderschapStrategie

F. Wellink Lekkerkerk BV

Deel dit bericht

De uitdaging

Varkensvleesveredelingsbedrijf F. Wellink in Lekkerkerk stond na het terugtreden van de directeur en grootaandeelhouder voor diverse mooie uitdagingen. Zo kwam de dagelijkse leiding bij meerdere, tot dan toe uitvoerende, MT-leden terecht. Daarnaast is ervoor gekozen om het roer ook qua managementstijl aan te passen. Het nieuwe management vroeg Stratego Development om het roer te ondersteunen. Maar waar moest die koers eigenlijk naar toe leiden?

 

Purpose en strategie

Met een rijke historie, 250 medewerkers en binnenlandse verkoop en export van vleesproducten van varkenskoppen is Wellink een bijzonder bedrijf. Die export vindt plaats naar meerdere landen waar dergelijke vleesproducten een stuk populairder zijn. Die ‘vierkantsverwaarding’, oftewel het volledig benutten van alle delen van het varken, heeft als prettige bijvangst dat dit tot minder afval leidt. Na een diepgaande DNA-scan kon de purpose van Wellink worden gedefinieerd, namelijk ‘Wellink voegt waarde toe, zowel bij mensen als in de sector en in haar manier van werken’. Aansluitend werd een passende strategie geformuleerd.

 

Nieuwe fabriek

De ambitie om in 2025 een nieuwe, deels geautomatiseerde fabriek te bouwen is een belangrijk onderdeel van die strategie. Ook bij de executie van de strategie was de inbreng van Stratego Development aanzienlijk. We hebben hiervoor een roadmap opgesteld met daarin per afdeling de consequenties van de gekozen strategie. En dan niet ‘hoog over’, maar zo concreet mogelijk. Met het commerciële team hebben we bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden om aan margeverbetering te werken en naar de rol van partners hierin. Dat heeft zich onder meer vertaald in partnerweekenden.

 

Andere stijl van leidinggeven

Tijdens deze bijeenkomsten zijn alle wereldwijde partners, inclusief agenten, gedetailleerd in beeld gebracht. Daarnaast werden de bijeenkomsten aangegrepen om met deze agenten afspraken te maken. Om het verandertraject compleet te maken, is ook hard gewerkt aan leiderschapsontwikkeling. Het kersverse, zevenkoppige managementteam moest en mocht namelijk de omschakeling maken naar een coöperatieve stijl van leidinggeven. Ook wel samensturing genoemd. Dat vergt van alle zeven mede-eigenaren meer initiatief en een andere energie dan men gewend was.

 

Merkbaar effect

Wat het traject extra leuk maakt, is het feit dat het nieuwe team van Wellink enthousiast is en plezier beleeft aan de veranderingen. Niet in de laatste plaats omdat de samenwerking merkbaar effect heeft. Hetzelfde geldt voor onze beide adviseurs die onder het motto ‘Define the future, empower growth’ een stukje verder zijn gekomen in hun eigen ontwikkeling. Zij zijn er dan ook bepaald niet rouwig om dat we ook volgend jaar nog bij Wellink betrokken mogen blijven op het gebied van strategie-uitvoering en leiderschapsontwikkeling. In een volgende blog laten we F. Wellink zelf aan het woord over hun ervaringen.

Strategie

01
02
03
03
icon
icon
icon

De uitdaging

Na het terugtreden van de directeur en grootaandeelhouder stond F. Wellink in Lekkerkerk voor diverse mooie uitdagingen. De dagelijkse leiding kwam bij meerdere, tot dan toe uitvoerende, MT-leden terecht. De organisatie wilde niet alleen een nieuwe managementstijl invoeren, maar ook de koers van het bedrijf herdefiniëren. Met een rijke historie en een ambitie om een nieuwe, deels geautomatiseerde fabriek te bouwen, was het cruciaal om een heldere strategie te formuleren en implementeren.

De oplossing

In samenwerking met Stratego Development begon Wellink met een DNA Scan om de identiteit van de organisatie vast te stellen. Deze scan gaf inzicht in de bedrijfscomponenten en legde de basis voor een nieuwe strategie. Vervolgens hebben we samen met het nieuwe managementteam een strategie op papier gezet die zowel de lange als middellange termijn omvatte. Dit plan werd vertaald naar concrete acties per afdeling en werd regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd om de gestelde doelen te bereiken.

Het resultaat

Dankzij de DNA Scan en de daaropvolgende strategievorming heeft Wellink een duidelijke koers kunnen bepalen. Het strategische ritme, met elk kwartaal een zaterdagsessie, heeft het managementteam geholpen om consistent aan de strategische doelen te werken. Dit heeft geleid tot een grotere betrokkenheid en betere communicatie binnen de organisatie. De ambitie om in 2025 een nieuwe fabriek te bouwen is nu stevig verankerd in de bedrijfsstrategie, met concrete stappen voor uitvoering.

“Ook hier bracht Stratego ons de leidraad, de momenten van bezinning en de motivatie om ons op de koers te houden. Al zien we de haven, er komen vraagt meer dan alleen sturing. Ook motivatie, communicatie en geduld. “

F.Wellink Lekkerkerk

Leiderschap

01
02
03
03
icon
icon
icon

De uitdaging

Met de verandering in managementstructuur en de benoeming van nieuwe mede-eigenaren stond Wellink voor de uitdaging om een groep uitvoerende medewerkers te transformeren tot een samenwerkend managementteam. De overgang van directieve naar coöperatieve leiderschapsstijl vereiste een fundamentele verandering in denken en handelen.

De oplossing

Tijdens de transitie van leiderschap hebben we het nieuwe managementteam, dat nu ook mede-eigenaar was, begeleid. Deze begeleiding bestond uit zowel individuele coaching als groepssessies. We richtten ons op het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het versterken van de samenwerking. Door de identiteit van de leider centraal te stellen in de gesprekken, hebben we geholpen om een eigen leiderschapsstijl te omarmen die past bij de nieuwe coöperatieve benadering.

Het resultaat

Door de intensieve begeleiding is het managementteam van Wellink gegroeid in hun rol als leiders. Individuele gesprekken en groepssessies hebben bijgedragen aan een betere communicatie en samenwerking binnen het team. De transitie naar een coöperatieve leiderschapsstijl heeft gezorgd voor meer initiatief en betrokkenheid van alle zeven mede-eigenaren. Dit heeft niet alleen de effectiviteit van het team verbeterd, maar ook het vertrouwen en de motivatie binnen de organisatie versterkt.

Afspraak inplannen?

Benieuwd hoe wij jou verder kunnen helpen groeien op het gebied van strategie? Plan een kennismakingsgesprek!

Wil je meer weten over strategie?