DNA Diensten

 icoon

Leadership Empowerment Scan

Onze Leiderschap Scan (LES) is ontworpen om je te helpen met jouw leiderschapspotentieel te ontdekken en te ontwikkelen.

De LES is een instrument dat speciaal is ontworpen om inzicht te bieden in jouw leiderschapsvaardigheden, sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden. Met behulp van evaluatiemethoden en wetenschappelijk onderbouwde modellen, helpt de LES je om een diepgaand begrip te krijgen van je persoonlijke leiderschapsstijl- en capaciteiten.

Onze Leiderschap Scan (LES) doorloopt een gestructureerd proces bestaande uit verschillende stappen om je te helpen je leiderschapspotentieel te ontdekken en te ontwikkelen:

1. Vragenlijst
Jijzelf en drie mensen in je werkomgeving ontvangen een vragenlijst die gericht is op het beoordelen van jouw leiderschapskwaliteiten. Door input te verzamelen van verschillende perspectieven, krijgen we een breder beeld van je leiderschap en hoe het wordt ervaren binnen jouw team of organisatie.

2. Interview
Na het invullen van de vragenlijst plannen we een interview met je in. Tijdens dit interview gaan we dieper in op je leiderschapservaringen, uitdagingen en ambities. We willen een diepgaand begrip krijgen van jouw leiderschapsgedrag, stijl en de context waarin je opereert.

3. Data-analyse
Ons team analyseert zorgvuldig de gegevens uit zowel de vragenlijst als het interview. We combineren de verzamelde data en gebruiken een mix van kwantitatieve en kwalitatieve analysemethoden om een grondig inzicht te krijgen in je leiderschapspotentieel en -behoeften.

4. Leiderschapsprofiel
Op basis van de data-analyse stellen we een uitgebreid leiderschapsprofiel op. Dit profiel biedt een gedetailleerde beschrijving van jou sterke punten als leider, identificeert ontwikkelingsgebieden en geeft aanbevelingen om je leiderschap verder te ontwikkelen. Het profiel is specifiek afgestemd op jouw unieke leiderschapsstijl en helpt je om bewustzijn te creëren en gerichte acties te ondernemen.

Na afronding van de LES ontvang je een uitgebreide rapportage met gedetailleerde feedback en aanbevelingen. Deze rapportage vormt een waardevol startpunt voor jouw leiderschapsontwikkelingstraject. Ons ervaren team staat klaar om je te begeleiden bij het benutten van je leiderschapspotentieel en het versterken van jou impact als leider.

Groepsprofiel

Door het combineren van meerdere LES-profielen, krijgen we een holistisch beeld van het leiderschapspotentieel en de dynamiek binnen een team. Op basis van de analyse stellen we een teamopstelling op, waarin we de individuele LES-profielen combineren om een overzicht te krijgen van het collectieve leiderschapspotentieel van het team.

1. Individuele LES-profielen
Elk teamlid neemt deel aan de LES en ontvangt een individueel leiderschapsprofiel. Dit profiel biedt inzicht in de sterke punten, ontwikkelingsgebieden en potentieel van elk individu als leider.

2. Analyse
Ons team analyseert de individuele LES-profielen en identificeert patronen, overeenkomsten en verschillen tussen de teamleden. We kijken naar gemeenschappelijke krachten en mogelijke complementaire leiderschapskwaliteiten binnen het team. We identificeren mogelijke synergieën, aanvullende vaardigheden en eventuele hiaten die moeten worden aangepakt.

3. Terugkoppeling en begeleiding
We plannen een feedbacksessie met het team waarin we de bevindingen van de teamopstelling bespreken. We delen het collectieve leiderschapsbeeld, benadrukken de sterke punten en bespreken mogelijke acties om de samenwerking en het leiderschap binnen het team te versterken.

4. Teamontwikkeling
Na de feedbacksessie kunnen we begeleiding en ondersteuning bieden om het team te helpen groeien en hun leiderschapspotentieel te optimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit teambuildingactiviteiten, leiderschapstrainingen of individuele coachingssessies.Groepsprofiel